مزایده آجرهای مستعمل مخلوط (شاموتی، کرومیتی، آلومینیایی و منیزیتی) - آگهی 109976

منقضی شده
شرح آگهی :

اگهی مزایده عمومی شماره 11431 
شرکت فراورده های نسوز آذر ( سهامی عام ) در نظردارد آجرهای مستعمل مخلوط (شاموتی، کرومیتی، آلومینیایی و منیزیتی) در انبارهای خود را به مقدار تقریبی 800000 کیلوگرم (با تلورانس  20%±)  مطابق با شرایط پیوست بصورت تجمیعی از طریق مزایده به فروش برساند. 
لذا ازشرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می اید در صورت تمایل پیشنهاد قیمت خود را حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه 1400.2.29 به ادرس اصفهان خیابان نظر غربی مقابل شرکت تعاونی کارمندان دولت بن بست توکلی پلاک 450 کد پستی 8175745433  دفتر مدیریت ارسال نموده و تحویل خانم شمس زاده گردد 
شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی