مزایده وسایط نقلیه اسقاط ، سیم مسی اسقاط ، انواع تیر بتونی و.... - آگهی 109110

منقضی شده
شرح آگهی :

اگهی مزایده عمومی
شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد مزایده عمومی ذیل را انجام دهد. کلیه مراحل برگزاری مزایده، از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس ستاد ایران انجام خواهد شد 

شماره مزایده موضوع مزایده
4001 فروش وسایط نقلیه اسقاط
4002 فروش 30 تن سیم مسی اسقاط
4003 فروش اجناس متفرقه اسقاط
4004 فروش انواع تیر بتونی اسقاط 

مهلت و محل دریافت اسناد: متقاضیان می توانند پس از انتشار آگهی لغایت پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 1400.02.27 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به ثبت نام و دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند . سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی