مزایده یکدستگاه پیکاپ ، یکدستگاه سمند سواری و یکدستگاه مزدا دوکابین - آگهی 108960

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده نوبت دوم


اداره کل دامپزشکی استان مازندران در نظر دارد تعداد 3 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری شامل یکدستگاه پیکاپ ، یکدستگاه سمند سواری و یکدستگاه مزدا دوکابین را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان می توانند همه روزه از تاریخ 1400.2.13 الی 1400.2.18 از ساعت 8 الی 12.30 دبه نشانی ساری بلوار پاسداران اداره کل دامپزشکی استان واحد پشتیبانی مراجعه نمایند قابل ذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پینشهادات و بازگشایی پاکتهای مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی