مزایده H1 لودر 95 ، کامیون کمپرسی بنز خاور ، کمپرسی بنز ده تن - آگهی 108258

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده اجاره ماشین آلات دهیاری های بخش زیدآباد نوبت دوم
تعدادی از دهیاری های بخش زیدآباد با توجه به مجوزهای شورای اسلامی روستا در نظر دارند از طریق فراخوان عمومی نسبت به اجاره ماشین آلات عمرانی خود ار طریق مزایده عمومی به پیمانکاران و یا افراد واجد الشرایط اقدام نمایند

ردیف نوع دستگاه تعداد مدل قیمت پایه
1 کمپرسی بنز ده تن 5 دستگاه 1392  100.000.000 ریال 
2 H1 لودر 95 1 دستگاه  1392 350.000.000 ریال 
3 کامیون کمپرسی بنز خاور  2 دستگاه  1389 70.000.000 ریال 

لذا متقاضیان می توانند مبلغ پیشنهادی خود را از تاریخ 1400.2.6 لغایت 1400.2.16 در پاکت های الف حاوی 5 درصد مبلغ پیشنهادی واریز به شماره حساب 1000132931808 نزد پست بانک مرکزی سیرجان به نام سپرده دهیاری دارینوئیه و پاکت ب حاوی مبلغ پیشنهادی تحویل نمایند
پاکات در تاریخ 1400.2.18 روز شنبه در محل بخشداری زیدآباد جهت طرح در کمیسیون معاملات با حضور شرکت کنندگان محترم بازگشایی خواهد شد
شرایط شرکت در مزایده:
1- دهیاری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است
2- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده است
3- به مبالغ کمتر از مبلغ پایه پیشنهادی ترتیب اثر داده نمی شود
4- هزینه های انجام امور بیمه شخص ثالث دستگاه و عوارض سالیانه و کسورات قانونی بر عهده برنده مزایده می باشد
5- تضمینات لازه به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر به نام دهیاری از برنده اخذ می گردد
6- مبلغ اجاره به صورت هر ماه اخذ می گردد و در صورت عدم پرداخت دستگاه مورد مزایده مسترد خواهد شد و تضمینات به اجرا گذارده خواهد شد
7- محدوده کار ماشین آلات در محدوده شهر سیرجان و بخش زیدآباد می باشد و در صورت نیاز و بازدید از ماشین آلات باید امکان بازدید در هر زمان مهیا باشد. همچنین با توجه به حوادث غیر مترقبه و بحران بایستی ماشین آلات در اختیار فرمانداری یا بخشداری و دهیاری قرار بگیرند و قابل بهره برداری باشند
8- اجاره ماشین آلات در کارهای معدنی و معادن پذیرفته نمی شود و مورد اجاره در بخش زیدآباد در اولویت خواهد بود
9- هرگاه برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آن ها به نفع دهیاری ضبط خواهد شد
10- برنده مزایده حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع مزایده را بدون موافقت کتبی مزایده گزار به غیر را ندارد
11- ماشین آلات مورد اجاره به صورت واحد و هرکدام که موردنظر باشد جدا از همدیگر قابل واگذاری می باشد
خواهشمند است مبلغ پیشنهادی به صورت پاکات پلمپ شده را تا تاریخ مندرج شده به بخشداری زیدآباد دفتر امور مالی دهیاری تحویل نمایند. در صورت نیاز شماره تلفن 42395621 در وقت اداری آماده پاسخگویی می باشد
محل بازدید ماشین آلات: کیلومتر 7 جاده سیرجان - شهربابک شرکت تعاونی همیار دهیار بخش زیدآباد می باشد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی