مزایده اموال اسقاطی و ضایعات آهن مازاد - آگهی 106772

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده فروش اموال منقول 
نوبت دوم
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در نظر دارد اموال اسقاطی و ضایعات آهن مازاد بر نیاز خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی سامانه ستاد با شماره مزایده 100003079000001 به صورت مزایده به اشخاص حقیقی و شرکت‌های حقوقی فروش برساند متقاضیان از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۱۰ روز می توانند اسناد مزایده را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت و نسبت به بارگذاری اسناد مزایده و تحویل پاکت الف اقدام نمایند اداره پشتیبانی و خدمات شماره تماس 88979512

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی