مزایده آهن آلات ضایعاتی - آگهی 106678

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی حراج حضوری 43 - 1400
نوبت اول 1400.01.24
نوبت دوم 1400.01.25
شهرداری منطقه یک شیراز در نظر دارد نسبت به فروش آهن آلات ضایعاتی از طریق حراج حضوری اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد حراج به آدرس: شیراز، چهارراه خلدبرین، جنب پارک خلدبرین، شهرداری منطقه یک واحد قراردادها مراجعه نمایند. ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 07136476064 آماده پاسخگویی می باشد. 
- متقاضیانی که مایل به شرکت در حراج مذکور می باشند می باشند می توانند بعد از تاریخ نشر اولین آگهی جهت بازدید از ساعت 7:30 الی 14 روزهای کاری به آدرس شیراز، بلوار امیرکبیر، کوچه شماره 37، انبار امور شهر منطقه یک مراجعه نمایند. عدم مراجعه جهت بازدید موضوع حراج به منزله رویت بوده و چنانچه برنده حراج بعد اظهار به جهل نماید پذیرفته نخواهد شد. 
- ارایه سپرده شرکت در حراج به میزان 60.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه به نفع شهرداری و یا فیش واریز شده به حساب سپرده 1002386018 بانک شهر شعبه ملاصدرا به نام شهرداری منطقه یک می باشد. شرکت کنندگان می بایست سپرده فوق را حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 99.7.6 اخذ و واریز نمایند. شایان ذکر است به سپرده های بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
- حراج روز دوشنبه مورخ 1400.02.06 راس ساعت 13 به آدرس بلوار چمران بعد از کوچه 40 باغ بهار نارنج برگزار می گردد 
 - ارائه کارت شناسایی و اسناد ممهور به مهر و امضا متقاضیان در روز حراج الزامی است 
- هزینه آگهی و حق الزحمه کارشناسی اقلام مورد حراج و سایر هزینه های مربوطه به عهده برنده خواهد بود 
- برنده مزایده علاوه بر مبلغ نهایی حراج 5 درصد مبلغ پیشنهادی را به عنوان عوارض می بایست ظرف مهلت مقرر پرداخت و فیش آن را ارایه نماید. 
- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد در این صورت سپرده ها مسترد می گردد 
- نحوه پرداخت: پرداخت بصورت 100% نقدی می باشد 
- آگهی و اسناد از طریق سامانه شفافیت شهرداری شیراز قابل مشاهده می باشد.
- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد حراج مندرج است. 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی