مزایده انواع ترانس و تابلو برق ، دستگاه انواع کانتینر ، انواع ترانس جوش و... - آگهی 106319

منقضی شده
شرح آگهی :

فراخوان مزایده های عمومی -  نوبت دوم
شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام (سهامی عام) 
1- فروش انواع ترانس و تابلو برق مازاد و مستعمل 
2- فروش انواع ترانس جوش و سایر وسایل کارگاهی مستعمل 
3- فروش انواع وسایل آزمایشگاهی ، سیلندرها و مخازن مستعمل 
4- فروش 114 دستگاه انواع کانتینر 6  12 متری 
مزایده گزار: شرکت پتروشیمی بندر امام 

 ردیف شماره مزایده نوع فرآیند موضوع مزایده  تاریخ گشایش پاکات  تلفن تماس نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده
 1 م ز / 99/21 مزایده عمومی  فروش انواع ترانس و تابلو برق مازاد و مستعمل  حداقل 2 هفته پس از پایان چاپ نوبت دوم آگهی 06152252324 6.250.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شرکت پتروشیمی بندر امام درج شده در اسناد مزایده مربوط
2 ت م ز / 99/12 تجدید مزایده عمومی فروش انواع ترانس جوش و سایر وسایل کارگاهی مستعمل حداقل 2 هفته پس از پایان چاپ نوبت دوم آگهی 06152252324  650.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شرکت پتروشیمی بندر امام در شده در اسناد مزایده مربوط
3 م ز / 99/24 مزایده عمومی فروش انواع وسایل آزمایشگاهی سیلندرها و مخازن مستعمل حداقل 2 هفته پس از پایان چاپ نوبت دوم آگهی 06152252324  300.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شرکت پتروشیمی بندر امام در شده در اسناد مزایده مربوط
4 م ز / 99/17 مزایده عمومی فروش 114 دستگاه انواع کانتینر 6 و 12 متری  حداقل 2 هفته پس از پایان چاپ نوبت دوم آگهی 06152252376   3.090.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شرکت پتروشیمی بندر امام در شده در اسناد مزایده مربوط

1- خرید اسناد مزایده : ورایز مبلغ 500.000 ریال از طریق درگاه پرداخت اینترنتی به نشانی تارنمای مرقوم در ذیل همین آگهی
2- مهلت ، زمان و نشانی اینترنتی جهت دانلود اسناد مزایده : تا 7 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی (به فاصله 24 ساعت پس از انتشار نوبت اول) به صورت آنلاین در سایت اینترنتی مرقوم در همین آگهی.
3- مهلت، زمان و نشانی تحویل پاکات الف ب پ مزایده : ظرف مدت حداقل 10 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد مربوط (زمان درج شده در اسناد) به نشانی : خوزستان - بندر امام خمینی -منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت 5 - شرکت پتروشیمی بندر امام - ساختمان دفتر مرکزی - دبیرخانه کمیسیون معاملات - اتاق 119
اسناد این مزایده به نشانی bipc.org.ir لینک سامانه معاملات قابل مشاهده و پس از تکمیل فرآیند خرید قابل دانلود می باشد .

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی