مزایده آهن آلات ، چدن ، آلومینیوم، استیل، لوازم اداری، پلاستیکی و ... - آگهی 106135

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی شماره 1-01-1400-A120 نوبت دوم 
سامانه ستاد ایران
موضوع مزایده : فروش اموال اسقاط و ضایعات فلزی و غیرفلزی شامل (انواع آهن آلات ، چدن ، آلومینیوم، استیل، لوازم اداری، پلاستیکی و ...)
زمان انتشار در سامانه ستاد ایران از روز پنجشنبه مورخ 1400.1.19
مهلت دریافت اسناد از روز پنجشنبه مورخ 1400.1.19 ساعت 10 صبح الی روز دوشنبه مورخ  1400.1.23 ساعت 14
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد روز شنبه مورخ 1400.2.4 ساعت 14
تاریخ بازدید روز چهارشنبه مورخ 1400.1.25 ساعت 10 صبح همراه داشتن معرفی نامه رسمی و کارت شناسایی معتبر الزامیست
زمان بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 1400.2.5 ساعت 9 صبح
زمان اعلام به برنده روز یکشنبه مورخ 1400.2.5
مبلغ تضمین : فروش اموال اسقاط و ضایعات فلزی و غیرفلزی شامل (انواع آهن آلات، چدن ، آلومینیوم، استیل، لوازم اداری، پلاستیکی، چوب و ...) متناسب با هر پارت در سامانه ستاد اعلام گردیده است (جمع کل تضمین برای کل مزایده مبلغ 1.776.000.000 ریال
برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه الکترونیکی دولت به آدرس ستاد می باشد و کلیه مراحل خرید و دریافت اسناد مزایده در صورت وجود هزینه مربوطه پرداخت تضمین شرکت در مزایده ودیعه ارسال پیشنهاد قیمت بازگشایی پیشنهادها اعلام به برنده واریز وجه مزایده در بستر سامانه امکان پذیر می باشد
شرکت کنندگان علاوه بر بارگزاری ضمانتنامه در سامانه نسبت به تحویل اصل ضمانتنامه بانکی تا تاریخ 1400.2.4 ساعت 14 به اداره کل فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان اداره امور مالی اقدام نمایند
متقاضیان شرکت در مزایده در صورت داشتن هرگونه ابهام و سوال می توانند با شماره تلفن 35275036-031 تماس بگیرند
متقاضیان شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی توکن با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نمایند
هزینه نشر اگهی روزنامه به عهده برنده مزایده گزار می باشد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی