مزایده مینی بوس هیوندای کروس ، وانت مزدا تیپ 2000 - آگهی 106131

منقضی شده
شرح آگهی :
آگهی مزایده 
فروش ماشین آلات شهرداری فامنین
شهرداری فامنین به استناد مجوز شورای اسلامی شهر فامنین شماره 1391 و 1481 براساس ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها اقدام به فروش 2 (دو) دستگاه  از ماشین آلات خود را با شرایط و مشخصات زیر می نماید
 1-شرکت کنندگان می بایست جهت شرکت در مزایده 5٪ مبلغ قيمت پایه کارشناسی (طبق ردیف مبلغ تامین برای هر دستگاه را به حساب 0105755046007 به نام شهرداری فامنين  به عنوان سپرده شرکت در مزایده نزد بانک ملی شعبه فامنین واریز نمایند.
2- متقاضیان پس از دریافت اسناد مزایده از واحد مالی شهرداری فامنین ، پیشنهادات قیمتی خود را به همراه فیش واریزی مبلغ سپرده در پاکات مخصوص شهرداری قرار داده و از تاریخ انتشار آگهی دوم 1400.1.28 به مدت 10  روز مهلت ارسال پیشنهادات بوده که تا روز سه شنبه مورخ 1400.2.7  از طریق پست سفارشی با حضوری به آدرس بلوار امام، انتهای خیابان شریعتی، شهرداری فامنین کد پستی 6561617166 ارسال نمایند.
3- ذکر ماشین آلات درخواستی در برگه پیشنهاد قیمت (ج) الزامی است.
4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
5- به در خواست مخدوش، مشروط و بدون فیش واریزی سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد
6-  به پیشنهادات پایین تر از قیمت ها به ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- هزینه های مربوطه و هزینه آگهی و هزینه کارشناسی زمین بعهده برنده خواهد بود.
8- به قیمت پیشنهادی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
9- کلیه مشخصات ماشین الات و شرایط شرکت در مزایده در اسناد مزایده موجود می باشد.
10- کمیسیون عالی معاملات شهرداری راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400.2.8 در دفتر شهردار بازگشایی و قرائت خواهد شد.
11- در صورت انصراف نفر اول سپرده وی ضبط و نفر دوم برنده شناخته شده و در صورت الصراف نفر دوم نیز سپرده وی ضبط و نفر سوم برنده محسوب می شود. 
12- شرکت کنندگان بایستی تمامی اسناد خریداری شده را مهر و امضا نموده و در داخل پاکت های مخصوص خود به شهرداری فامنین ارسال نمایند، شرکت کنندگان علاوه بر ارسال اسناد دریافتی ، کپی کارت ملی و شناسنامه خود را در پاکت ب به شهرداری ارسال نمایید. 
13- متقاضیان می توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36822020-081  شهرداری فامنین با واحد نقلیه آقای عباس رحیم تماس حاصل فرمایند
لیست و مشخصات ماشین آلات
نام و نوع خودرو  مدل  قیمت کارشناسی ریال  مبلغ تضمین ریال 
مینی بوس هیوندای کروس  1390 4.200.000.000 210.000.000
وانت مزدا تیپ 2000 1382 700.000.000 35.000.000
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی