مزایده دستگاه جین و یک دستگاه پرس ، ترانس ، کابل فشار قوی و... - آگهی 105641

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 140012460000003528
تاریخ صدور:1400/01/14

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان لارستان

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آگهی مزایده( نوبت اول )

دایره اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لارستان درنظر دارد درخصوص پرونده کلاسه 9900228 شعبه اول اجرای احکام حقوق دادگستری لارستان ، ملک ذیل متعلق به مسکن محلی مهر شماره 2 لار را به مزایده بگذارد لذا مراتب آگهی میگردد تا هر کس که مایل به شرکت در مزایده میباشد در تاریخ یکشنبه 1400/01/30 ساعت 11 صبح در محل اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لارستان حضور یابد./

مشخصات اموال :

1. 900 متر کابل فشار قوی 3*35+16 تیپ Y.Y. NA ساخت صنایع کابل سازی مازندران با اندازه 16 / 25*3 از جنس آلمینیوم استاندارد و رشته سطح مقطع سیم 25 میلی متر و جنس روکش بیرونی کابل PVC

قیمت کارشناسی دویست و نود و چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال ( معادل 29.475.000 تومان ) تعیین گردیده است.

2. ترانس 50KVA ساخت شرکت ایران ترانسفوری سال ساخت 1389 مدل TSUN 744P گروه اتصال XZN5 نوع عایق بند A

قیمت کارشناسی دویست و هشتاد میلیون ریال ( معادل 28.000.000 تومان ) تعیین گردیده است.

3. دستگاه کپی و پرینت اداری مارک شارپ مدل AR - 2120J ساخت کشور ژاپن حداکثر سایز A3

قیمت کارشناسی یکصد میلیون ریال ( معادل 10.000.000 تومان ) تعیین گردیده است.

4. کولرگازی صندوقی مارک وست پوینت

قیمت کارشناسی هفتاد میلیون ریال ( معادل 7.000.000 تومان ) تعیین گردیده است.

5. خط تولید کارخانه پنبه پاک کنی شامل دو دستگاه جین و یک دستگاه پرس هیدرولیک التریک عدل بندی و موتور ساخت کشور رومانی با مشخصات الکتروموتور NA132M38-4

قیمت کارشناسی یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال ( معادل 114.000.000 تومان ) تعیین گردیده است.

شرایط مزایده :

1- مزایده اقلام فوق از قیمت پایه شروع میشود./

2- مورد مزایده به هرکس که بالاترین قیمت پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد./

3- اجرای احکام حقوقی شعبه اول در رد یا قبول پیشنهاد اختیار قانونی دارد./

4- هرکس مایل به شرکت در مزایده باشد میتواند ظرف 5 روز قبل از تاریخ مزایده جهت اطلاعات بیشتر به دایره اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لارستان مراجعه نماید./

5- 10% قیمت مورد مزایده از شخص برنده مزایده فی المجلس دریافت میگردد مابقی پس از 20 روز از تاریخ مزایده بایست پرداخت گردد./

6- در صورتی که برنده مزایده از پرداخت مابقی وجه یا برداشتن مورد مزایده خودداری نماید مبلغ مذکور(ده درصد) پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد./

دادرس شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری لارستان

امین اوجی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی