مزایده قطعات دیزل ژنراتور  - آگهی 103797

منقضی شده
شرح آگهی :
کد مزایده گزار 93631   نام دستگاه مزایده گزار نفت فلات قاره ایران در استان تهران
شماره مزایده 1100093631000011   نوع برگزاری مزایده مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع FB1400/04      
عنوان مزایده قطعات دیزل ژنراتور

اطلاعات زمانی

تاریخ انتشار از تاریخ 1400/02/12 ساعت 18:00 تا تاریخ 1400/02/26 ساعت 17:00
مهلت بازدید از 1400/02/12 تا تاریخ 1400/02/26 روزانه از ساعت 08:00 تا ساعت 17:00
توضیحات جهت بازدید 48 ساعت قبل از اعزام هماهنگی با شماره 23942617 الزامی است
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 1400/02/12 ساعت 19:00 تا تاریخ 1400/02/26 ساعت 17:00
زمان بازگشایی تاریخ 1400/02/27 ساعت 10:00
زمان اعلام برنده تاریخ 1400/02/28 ساعت 10:00

 

مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 7 روز پس از اعلام به برنده
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 7 روز پس از اعلام به برنده
اخرين مهلت زمانی واريز مبلغ پيشنهادی 14 روز پس از اعلام به برنده
جريمه ديرکرد واريز مبلغ پيشنهادی 0.01 % از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد
مهلت زماني دريافت کالاها از انبار بدون جريمه 60 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
آخرين مهلت زماني دريافت کالاها از انبار 80 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0.01 % از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 60 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش

اطلاعات و شرایط دریافت اسناد

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1400/02/26 تا ساعت 10:00

اطلاعات حسابها

شماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده درآمدی-4101049538161099- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه بانک مرکزی
شناسه واریز هزینه شرکت در مزایده  
شماره حساب واریز ودیعه دریافت وجوه سپرده-4101049552131069- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه بانک مرکزی
شناسه واریز ودیعه  
شماره حساب عودت ودیعه رد وجوه سپرده-4101049552131069- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره حساب واریز وجه مزایده درآمدی-401049538161099- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه بانک مرکزی
شناسه واریز وجه مزایده  
شماره حساب عودت وجه مزایده رد وجوه سپرده-4101049538161099- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه بانک مرکزیورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی