مزایده درختان - آگهی 103503

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
نوبت دوم FRW103
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - ساری در نظر دارد نسبت به فروش درختان مزاحم مسیر احداث برق خط 63 کیلووات دو مداره حدفاصل سد شهید رجایی تا ایستگاه فریم - واقع در سری های لت تالار و افراچال از توابع شهرستان ساری واقع در محدوده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساری موضوع پروانه قطع شماره 99.42.27915 مورخ 99.11.21 به حجم 25.542 متر مکعب چوب آلات صنعتی و به حجم 6.406 متر مکعب چوب آلات هیزمی و مجموعا به حجم 31.948 متر مکعب اقدام نماید 
علاقه مندان می توانند ازتاریخ درج اگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99.12.17 با مراجعه به دبیرخانه اداره کل اسناد مزایده را دریافت نمایند 
اخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 99.12.23 و گشایش پیشنهادها در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 99.12.24 می باشد 
تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 36.000.000 ریال به شماره حساب ir460100004053042107550584 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق ایین نامه تضمین برای معاملات دولتی مندرج در اسناد مزایده فرم 105/0 FRW تهیه و ارائه گردد
مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است 
سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد 
محل دریافت تحویل اسناد و گشایش پیشنهادها از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ساری به نشانی ساری انتهای بلوار پاسداران با کد پستی 95369-48158 میباشد .

شرح آگهی 2: 
آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)  FRW103
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - ساری در نظر دارد نسبت به فروش درختان ریشه کن سیل آورده در کیلومتر 8 محور گلوگاه- دامغان از توابع شهرستان گلوگاه واقع در محدوده اداره منابع بیعی و آبخیزداری شهرستان گلوگاه موضوع پروانه قطع شماره 99.42.25793 مورخ 99.10.30 به حجم 47.297 مترمکعب چوب آلات صنعتی اقدام نماید. 
علاقه مندان می توانند ازتاریخ درج اگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99.12.17 با مراجعه به دبیرخانه اداره کل اسناد مزایده را دریافت نمایند 
اخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 99.12.23 و گشایش پیشنهادها در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 99.12.24 می باشد 
تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 60.000.000 ریال به شماره حساب ir460100004053042107550584 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق ایین نامه تضمین برای معاملات دولتی مندرج در اسناد مزایده فرم 105/0 FRW تهیه و ارائه گردد
مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است 
سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد 
محل دریافت تحویل اسناد و گشایش پیشنهادها از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ساری به نشانی ساری انتهای بلوار پاسداران با کد پستی 95369-48158 میباشد .

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی