مزایده 20 قلم لوازم اداری و ازمایشگاهی ،کالای ضایعاتی شامل اداری ، خانگی و... - آگهی 103308

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
اداره کل استاندارد استان مازندران در نظر دارد تعدادی از اموال آزمایشگاهی و اداری با مشخصات زیر را از طریق مزایده عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید:
1- مزایده تعداد 20 قلم لوازم اداری و ازمایشگاهی 
2- مزایده کالای ضایعاتی شامل اداری ، خانگی و ساختمانی  
شرایط مزایده  
1- شرکت در مزایده برای عموم آزاد می باشد
 2- بازدید و ثبت نام از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت از روز شنبه 99.12.16 به مدت یک هفته تا پایان وقت اداری روز شنبه 99.12.23 می باشد 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی