مزایده 12 دستگاه لکوموتیو باری MAP24 - آگهی 102987

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی به شماره 15- 99/2300
شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا (MRM) در نظر دارد 12 دستگاه لکوموتیو باری MAP24 خود را با شرایط مندرج در اسناد مزایده و مطابق با مقررات مربوطه از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.
شرایط و نحوه شرکت در مزایده: 
محل دریافت اسناد: تهران، بلوار میرداماد، خیابان مصدق (نفت) شمالی ششم، پلاک 11 طبقه همکف غربی - کدپستی: 1918886453 - تلفن: 23153314
1- مبلغ تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 69.600.000.000 ریال (شصت و نه میلیارد و ششصد میلیون ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی با حداقل سه ماه اعتبار و یا به صورت پرداخت نقدی
2- مهلت دریافت اسناد مزایده: از روز دوشنبه مورخ 99.12.11 لغایت ساعت 14 روز شنبه مورخ 99.12.16 با ارائه درخواست با معرفی نامه معتبر به آدرس فوق مراجعه نمایند.
3- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: متقاضیان می بایست حداکثر تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 99.12.20 (اسناد فراخوان را تکمیل و در قالب پاکات مهر و لاک شده به شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا به آدرس فوق در ازای دریافت رسید تحویل نمایند.
4- این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه ایجاد نمی نمایدو مزایده گزار در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی