مزایده لوله فلزی اسقاطی - آگهی 102856

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده 
نوبت دوم 
شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان در نظر دارد به استناد ماده 12 آئین نامه خود نسبت به فروش اقلام ذیل از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید. 
از داوطلبان خرید دعوت به عمل می آید جهت خرید اسناد مزایده ظرف مدت تعیین شده به دبیرخانه کمیسیون مزایده شرکت آبفا استان خوزستان واقع در ساختمان ستادی به آدرس اهواز - بلوار شهیدچمران - فلکه اول کیانپارس مراجعه نمایند.

 شماره مزایده  شرح مختصر کالا  محل نگهداری کالا مهلت فروش اسناد مزایده تاریخ بازگشایی پاکات مبلغ تضمین به ریال
9/159 حدود 25 تن لوله فلزی اسقاطی در اقطار مختلف از 2 تا 10 اینچ  شهرستان امیدیه  99.12.23  99.12.24

130.000.000

- جهت خرید اسناد مزایده مبلغ 300.000 ریال به حساب جاری 0105637680001 نزد بانک ملی شعبه فلکه سوم کیانپارس به نام این شرکت واریز گردد این مبلغ غیرقابل استرداد می باشد 
- آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا ساعت 10 صبح روز گشایش پاکات بوده و الزاما محل تحویل پاکات دبیرخانه دفتر حراست و امور محرمانه مزایده گزار به آدرس فوق الذکر می باشد 
- به پیشنهاد فاقد امضا، مشروط، مخدوش ، فاقد تضمین و پیشنهادهای واصله بعد از مدت مقرر ترتیب اثر داده نمی شود 
- پینشهاد دهنده موظف است مبلغ تضمین شرکت در مزایده را به صورت چک تضمین شده بانکی در وجه این شرکت به مبلغ مذکور تهیه و به شرح مندرج در اسناد مزایده تسلیم نمایند. 
- هزینه نشر آگهی و کارشناسی کالا برعهده برنده مزایده می باشد سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است. 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی