مزایده چوب آلات و فرآورده های چوبی حاصل از کشفیات درختان آکالیپتوس و کهور - آگهی 102453

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی به شماره مزایده 1099005971000004 
مزایده چوب آلات و فرآورده های چوبی حاصل از کشفیات درختان آکالیپتوس و کهور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شوش در نظر دارد کالاهای خود را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره مزایده 1099005971000004  به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت : 99.11.28 ساعت 14:30 تاریخ بازدید : 99.11.28 تا 99.12.07 از ساعت 8:30 تا 14:30
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : 99.12.09 ساعت 9 زمان بازگشایی 99.12.09 ساعت 9:30
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده در صورت وجود هزینه مربوطه (پرداخت تضمین شرکت در مزایده) ودیعه (ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد)
2- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کالاهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آوردید.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی