ایران ضایعات

قیمت ضایعات سپر ماشین

قیمت خریداران ضایعات سپر ماشین

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه محمد شريعتی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

00/06/27

مشاهده

انبار ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,500

9,500

00/06/27

مشاهده

کارگاه ساجدی ارومیه

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

11,000

11,000

00/06/26

مشاهده

طلوع پلاست

تهران - ری

تهران

13,000

13,000

00/06/26

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,500

11,500

00/06/26

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

10,000

10,000

00/06/24

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

8,500

8,500

00/06/24

مشاهده

نگرش سبز

تهران - ورامین

تهران

8,000

8,000

00/06/24

مشاهده

آسیاب گرانول سبز

تهران - ری

تهران

12,700

12,700

00/06/23

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

00/06/23

مشاهده

بنگاه حسین پور

تهران - اسلامشهر

تهران

11,500

11,500

00/06/23

مشاهده

بنگاه الماسی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

00/06/22

مشاهده

پارس پلیمر

فارس - شیراز

فارس

11,000

11,000

00/06/22

مشاهده

بنگاه ضایعات عباسی

قم - قم

قم

7,500

7,500

00/06/21

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

10,000

10,000

00/06/19

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

9,000

9,000

00/06/19

مشاهده

ضایعات شفق

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

00/06/17

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,500

10,500

00/06/16

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/06/15

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

10,000

10,000

00/06/09

مشاهده

بنگاه ضایعات حبیبی

کردستان - سنندج

کردستان

11,000

11,000

00/06/09

مشاهده

کارگاه بازیافت پلاستیک هداوند

یزد - یزد

یزد

9,600

9,600

00/06/06

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

9,000

9,000

00/05/31

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

8,000

8,000

00/05/25

مشاهده

بنگاه لطفی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

10,800

10,800

00/05/24

مشاهده