ایران ضایعات

قیمت ضایعات سپر ماشین

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات سپر ماشین

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

8,500

8,500

01/05/17

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

11,000

11,000

01/05/17

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/05/15

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

11,500

11,500

01/05/15

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

12,000

12,000

01/05/15

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

01/05/14

مشاهده

سقز ضایعات

کردستان - سقز

کردستان

10,500

10,500

01/05/13

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

10,000

10,000

01/05/12

مشاهده

تولیدی تکنیک پلیمر تیمره

مرکزی - محلات

مرکزی

9,400

9,400

01/05/12

مشاهده

بنگاه خیام

تهران - ورامین

تهران

10,000

10,000

01/05/12

مشاهده

بنگاه کاملی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,000

12,000

01/05/11

مشاهده

ضایعات خداشناس

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

01/05/11

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

9,000

9,000

01/05/11

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

9,000

9,000

01/05/10

مشاهده

آسیاب گرانول سبز

تهران - ری

تهران

15,000

15,000

01/05/10

مشاهده

بنگاه نوروزی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/05/10

مشاهده

تولیدی پاسارگاد

مرکزی - ساوه

مرکزی

15,500

15,500

01/05/10

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

10,000

10,000

01/05/09

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/05/09

مشاهده

نوین پلاست

مرکزی - اراک

مرکزی

13,700

13,700

01/05/09

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

01/05/08

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

10,500

10,500

01/05/05

مشاهده

اسیاب سبد نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

9,500

9,500

01/05/05

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

9,000

9,000

01/05/03

مشاهده

بنگاه ضایعات موسوی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

11,000

11,000

01/05/03

مشاهده