ایران ضایعات

قیمت ضایعات سپر ماشین

قیمت خریداران ضایعات سپر ماشین

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

01/11/13

مشاهده

گاراژ ابراهیم آبادی

مرکزی - اراک

مرکزی

14,000

14,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

14,000

14,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

11,000

11,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

16,000

16,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

13,500

13,500

01/11/12

مشاهده

بنگاه اتحاد پلیمر

تهران - ری

تهران

17,500

17,500

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

17,500

17,500

01/11/12

مشاهده

بنگاه زحمتکش

خراسان رضوی - کاشمر

خراسان رضوی

13,000

13,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات قشقایی

فارس - شیراز

فارس

13,000

13,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه شکری

آذربایجان غربی - شاهین دژ

آذربایجان غربی

12,000

12,000

01/11/11

مشاهده

کارگاه ساجدی ارومیه

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

14,700

14,700

01/11/11

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

11,000

11,000

01/11/11

مشاهده

نوین پلاست

مرکزی - اراک

مرکزی

14,700

14,700

01/11/11

مشاهده

طلوع پلاست

تهران - ری

تهران

18,500

18,500

01/11/11

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

13,000

13,000

01/11/11

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

15,000

15,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه ضایعات حبیبی

کردستان - سنندج

کردستان

11,000

11,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

15,000

15,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

11,000

11,000

01/11/09

مشاهده

پلیمر کاران غرب

ایلام - ایلام

ایلام

11,500

11,500

01/11/09

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

13,000

13,000

01/11/08

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

14,000

14,000

01/11/07

مشاهده

بنگاه خیام

تهران - ورامین

تهران

10,000

10,000

01/11/06

مشاهده

طاها پلاست

قم - قم

قم

18,000

18,000

01/11/06

مشاهده