ایران ضایعات

قیمت ضایعات سرسیلندر

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات سرسیلندر

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

مس برتر

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/04/15

مشاهده

ذوب آلومینیوم کوشا

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

71,500

71,500

01/04/15

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

01/04/15

مشاهده

دلتا متالز (فیض آبادی)

تهران - تهران

تهران

69,000

69,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

60,000

60,000

01/04/15

مشاهده

نسیم بیگ

فارس - شیراز

فارس

65,000

65,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه پادنا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

66,000

66,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه تجری

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه طاووسی

تهران - ورامین

تهران

65,000

65,000

01/04/15

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

62,000

62,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

65,000

65,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

58,000

58,000

01/04/15

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

69,000

69,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

69,500

69,500

01/04/15

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

60,300

60,300

01/04/15

مشاهده

پیمانکاری آذر دمیر

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

77,000

77,000

01/04/15

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

57,000

57,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

69,000

69,000

01/04/15

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/04/14

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

63,000

63,000

01/04/14

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/04/14

مشاهده