ایران ضایعات

قیمت ضایعات پیستون

قیمت خریداران ضایعات پیستون

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

59,000

59,000

00/06/27

مشاهده

فلزات رنگی دلاور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

60,000

60,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات نوری

البرز - کرج

البرز

50,000

50,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه صدفی

تهران - ورامین

تهران

47,500

47,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه فراهانی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه متال اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

58,000

58,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه ضایعات یارزاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

53,000

53,000

00/06/27

مشاهده

آلومینیوم متال

مرکزی - اراک

مرکزی

60,000

60,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

56,500

56,500

00/06/27

مشاهده

فلزات رضایی

مرکزی - اراک

مرکزی

57,000

57,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

55,000

55,000

00/06/27

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

61,000

61,000

00/06/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

58,000

58,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات خوش عاطفه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

59,000

59,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

62,500

62,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

52,000

52,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه علی اقدامی

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

61,000

61,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه جواد نکوهش

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

60,500

60,500

00/06/27

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

50,000

50,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه نعیمی

البرز - کرج

البرز

52,000

52,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه عسکری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

59,000

59,000

00/06/27

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

55,000

55,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

61,000

61,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی غلامی

قم - قم

قم

57,000

57,000

00/06/27

مشاهده