ایران ضایعات

قیمت ضایعات کاغذ مخلوط

کاغذ مخلوط/دفتر و کتاب

کاغذ مخلوط/دفتر و کتاب

تاریخ بروزرسانی : 03/03/09

میانگین خرده بار: 8,117

میانگین عمده بار: 10,731

کاغد های مخلوط می تواند ترکیبی از انواع کاغذ های باطله و بلا استفاده باشد. کتاب و دفتر هایی که دیگر کاربرد ندارند، جزوات دانشگاهی و ... که دیگر قابل استفاده نیستند هم برای بازیافت به کار می روند. حتی ناشران و چاپخانه داران نیز هر ساله به خاطر تغییر سر فصل های کتاب ها با حجم زیادی از کتاب های باطله مواجه هستند.

بیشتر

قیمت خریداران ضایعات کاغذ مخلوط

آخرین بنگاه های بروز شده

بنگاه خود را از اینجا پین (سنجاق) کنید 😉 پین کردن بنگاه

نام بنگاه شما

استان - شهر


230,000