ایران ضایعات

قیمت ضایعات کاغذ مخلوط

قیمت خریداران ضایعات کاغذ مخلوط

انبار ضایعات ماکو

قزوین - قزوین

قزوین

6,500

6,500

02/07/07

مشاهده

برادران ناصر

زنجان - زنجان

زنجان

6,000

6,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

5,700

5,700

02/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات شهریار

تهران - شهریار

تهران

5,550

5,550

02/07/07

مشاهده

پرس کارتن پرستویی

تهران - شهریار

تهران

7,200

7,200

02/07/06

مشاهده

سپهر کاغذ

یزد - اشکذر

یزد

7,400

7,400

02/07/06

مشاهده

بنگاه مولایی

زنجان - ابهر

زنجان

6,500

6,500

02/07/06

مشاهده

پرس کارتن طالبلو

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

02/07/06

مشاهده

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

02/07/06

مشاهده

ارکا سلولز

البرز - کرج

البرز

7,800

7,800

02/07/06

مشاهده

ضایعاتی حسن مرادی

کردستان - سنندج

کردستان

6,200

6,200

02/07/06

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

6,000

6,000

02/07/06

مشاهده

شرکت پاک مهر مبین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,200

7,200

02/07/06

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

6,000

6,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه علوی

یزد - یزد

یزد

4,000

4,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

5,000

5,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

6,000

6,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات دانش

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

5,800

5,800

02/07/05

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ فرازنده

تهران - تهران

تهران

8,100

8,100

02/07/05

مشاهده

پرس کارتن مولایی

مرکزی - اراک

مرکزی

6,000

6,000

02/07/05

مشاهده

چرخه سبز افلاک کارمانیا

کرمان - کرمان

کرمان

5,300

5,300

02/07/05

مشاهده

پرس کارتن سلحشور

تهران - اسلامشهر

تهران

6,200

6,200

02/07/04

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

6,000

6,000

02/07/04

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

6,000

6,000

02/07/04

مشاهده