ایران ضایعات

قیمت مادر برد (دو چیپ)

قیمت خریداران مادر برد (دو چیپ)

ذوب فلزات رنگی یزدانی

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

250,000

250,000

02/07/07

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

335,000

335,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

310,000

310,000

02/07/06

مشاهده

بازیافت فلزات طلایی

تهران - رباط کریم

تهران

330,000

330,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

335,000

335,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

320,000

320,000

02/07/06

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

200,000

200,000

02/07/05

مشاهده

ضایعات الکترونیک افشار

مرکزی - اراک

مرکزی

280,000

280,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

280,000

280,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

330,000

330,000

02/07/03

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

300,000

300,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

100,000

100,000

02/07/03

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

250,000

250,000

02/07/02

مشاهده

ضایعات کامپیوتر اینتل

همدان - بهار

همدان

270,000

270,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

280,000

280,000

02/07/01

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

350,000

350,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

320,000

320,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

همدان

130,000

130,000

02/06/31

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

250,000

250,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

340,000

340,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه مهدی احمدی

تهران - تهران

تهران

335,000

335,000

02/06/29

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

262,000

262,000

02/06/26

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

335,000

335,000

02/06/25

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

310,000

310,000

02/06/24

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

335,000

335,000

02/06/23

مشاهده