ایران ضایعات

قیمت مادر برد (دو چیپ)

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران مادر برد (دو چیپ)

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

69,300

69,300

01/04/10

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

150,000

150,000

01/04/10

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

160,000

160,000

01/04/10

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

165,000

165,000

01/04/09

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

180,000

180,000

01/04/09

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

198,000

198,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

175,000

175,000

01/04/08

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

تهران

193,000

193,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

190,000

190,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

160,000

160,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

180,000

180,000

01/04/06

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

195,000

195,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

160,000

160,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

100,000

100,000

01/04/06

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

190,000

190,000

01/04/06

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

185,000

185,000

01/04/05

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

165,000

165,000

01/04/05

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

148,000

148,000

01/04/04

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

140,000

140,000

01/04/03

مشاهده

ضایعات الکترونیک آسیا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

190,000

190,000

01/04/03

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

190,000

190,000

01/04/02

مشاهده

پلیمر کاران غرب

ایلام - ایلام

ایلام

90,000

90,000

01/04/02

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

180,000

180,000

01/04/01

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

182,000

182,000

01/03/30

مشاهده

بنگاه رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

160,000

160,000

01/03/29

مشاهده