ایران ضایعات

قیمت مادر برد (دو چیپ)

قیمت خریداران مادر برد (دو چیپ)

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

130,000

130,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

160,000

160,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

70,000

70,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

175,000

175,000

01/09/04

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

160,000

160,000

01/09/03

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

165,000

165,000

01/09/03

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

170,000

170,000

01/09/03

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

190,000

190,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

160,000

160,000

01/09/02

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

180,000

180,000

01/09/02

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

160,000

160,000

01/09/01

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

166,000

166,000

01/09/01

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

150,000

150,000

01/08/30

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

180,000

180,000

01/08/30

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

190,000

190,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

190,000

190,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

165,000

165,000

01/08/29

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

185,000

185,000

01/08/28

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

145,000

145,000

01/08/27

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

200,000

200,000

01/08/26

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

175,000

175,000

01/08/25

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

80,000

80,000

01/08/24

مشاهده

پلیمر کاران غرب

ایلام - ایلام

ایلام

79,000

79,000

01/08/22

مشاهده

بنگاه ترابی

مازندران - چالوس

مازندران

165,000

165,000

01/08/20

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

185,000

185,000

01/08/18

مشاهده