ایران ضایعات

قیمت مادر برد (دو چیپ)

قیمت خریداران مادر برد (دو چیپ)

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

140,000

140,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

62,000

62,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

140,000

140,000

00/07/26

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

140,000

140,000

00/07/26

مشاهده

بازیافت الکترونیک سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

150,000

150,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

60,000

60,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

145,000

145,000

00/07/26

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

145,000

145,000

00/07/26

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

125,000

125,000

00/07/25

مشاهده

کسری فلز جیحون

فارس - شیراز

فارس

155,000

155,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

165,000

165,000

00/07/25

مشاهده

پرتو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

150,000

150,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

140,000

140,000

00/07/24

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

150,000

150,000

00/07/24

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

140,000

140,000

00/07/23

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

140,000

140,000

00/07/23

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

130,000

130,000

00/07/22

مشاهده

الکترونیک مهدی

تهران - شهریار

تهران

130,000

130,000

00/07/21

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

140,000

140,000

00/07/21

مشاهده

بنگاه انصاف

مازندران - قائم شهر

مازندران

130,000

130,000

00/07/21

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

142,000

142,000

00/07/18

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

150,000

150,000

00/07/16

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

110,000

110,000

00/07/10

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی امین

تهران - تهران

تهران

120,000

120,000

00/07/09

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

150,000

150,000

00/07/04

مشاهده