ایران ضایعات

قیمت ضایعات باتری خشک - ایرانی

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات باتری خشک - ایرانی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

31,000

31,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی علی گل

تهران - تهران

تهران

36,000

36,000

00/09/11

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

34,000

34,000

00/09/11

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

33,000

33,000

00/09/11

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

00/09/11

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

36,000

36,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

36,500

36,500

00/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

29,600

29,600

00/09/11

مشاهده

فلزات رنگین عماد

تهران - تهران

تهران

34,000

34,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

31,000

31,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

34,000

34,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

34,000

34,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

33,000

33,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

36,500

36,500

00/09/11

مشاهده

شرکت مهندسی اشتاد انرژی

تهران - تهران

تهران

31,000

31,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

35,000

35,000

00/09/10

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

32,000

32,000

00/09/10

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

36,000

36,000

00/09/10

مشاهده

بنگاه رحیمی

تهران - ری

تهران

36,000

36,000

00/09/10

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

36,000

36,000

00/09/10

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

تهران

36,000

36,000

00/09/10

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

34,500

34,500

00/09/10

مشاهده

بنگاه سامان

تهران - تهران

تهران

33,000

33,000

00/09/10

مشاهده

بنگاه بهمنی

تهران - تهران

تهران

36,000

36,000

00/09/10

مشاهده