yandex metrica
ایران ضایعات

نمادهای اعتبار

با دریافت این نماد، ایران ضایعات هویت شخصی شما را تایید کرده است و علاوه بر کسب اعتبار، امتیاز شما افزایش پیدا می کند. نماد هویت شخصی برای افرادی فعال می شود که مدارک هویتی آنان در بخش احراز هویت مورد تایید و تصدیق ایران ضایعات قرار گرفته است. شما هم می توانید برای دریافت این نماد مرحله اول احراز هویت در پروفایل را تکمیل نمایید.

 

با دریافت این نماد، ایران ضایعات هویت شغلی یا حقوقی شما را تایید می نماید. پیش نیاز این نماد ، احراز هویت شخصی شما در سایت می باشد. با کسب این نماد امتیاز و اعتبار شما افزایش می یابد و کاربران با اعتماد بیشتری برای معاملات خود اقدام می نمایند. برای دریافت این نماد مراحل احراز هویت در پروفایل را تکمیل نمایید.

 

یکی از معیارهای فروشندگان ضایعات، توانایی و ظرفیت خرید شرکت یا بنگاه برای انجام معاملات است. در مرحله سوم احراز هویت ( مرحله سوابق کاری و مالی) شما می توانید قدرت خرید خودتان را بر حسب تومان، در ماه ذکر کنید. برای این موضوع مراحل احراز هویت را به ترتیب تکمیل نمایید.

 

سطح اعتبار کاربر بر اساس سنجش تمام مراحل احراز هویت اطلاع رسانی می شود و در سه سطح کم ریسک، خوب و عالی طبقه بندی می گردد. به کاربران توصیه می شود تمام مراحل احراز هویت را تکمیل نموده تا بتوانند سطح اعتبار بالاتری را کسب کنند.