ایران ضایعات

نمادهای اعتبار

با دریافت این نماد، ایران ضایعات هویت شخصی شما را تایید کرده است و علاوه بر کسب اعتبار، امتیاز شما افزایش پیدا می کند. نماد هویت شخصی برای افرادی فعال می شود که مدارک هویتی آنان در بخش احراز هویت مورد تایید و تصدیق ایران ضایعات قرار گرفته است. شما هم می توانید برای دریافت این نماد مرحله اول احراز هویت در پروفایل را تکمیل نمایید.

 

با دریافت این نماد، ایران ضایعات هویت شغلی یا حقوقی شما را تایید می نماید. پیش نیاز این نماد ، احراز هویت شخصی شما در سایت می باشد. با کسب این نماد امتیاز و اعتبار شما افزایش می یابد و کاربران با اعتماد بیشتری برای معاملات خود اقدام می نمایند. برای دریافت این نماد مراحل احراز هویت در پروفایل را تکمیل نمایید.

 

یکی از معیارهای فروشندگان ضایعات، توانایی و ظرفیت خرید شرکت یا بنگاه برای انجام معاملات است. در مرحله چهارم احراز هویت ( مرحله سوابق کاری و مالی) بر اساس میانگین حساب شما در یکسال محاسبه و در این بخش ذکر میشود. برای این موضوع مراحل احراز هویت را به ترتیب تکمیل نمایید.

 

رتبه اعتباری کاربر در سه سطح کم ریسک، خوب و عالی بر اساس استعلام از سامانه اعتبار یکپارچه سپهر ایران طبقه بندی می گردد. به کاربران توصیه می شود تمام مراحل احراز هویت را تکمیل نموده تا بتوانند سطح اعتبار بالاتری را کسب کنند.