ایران ضایعات

ضایعات استان زنجان

فقط قیمت دار

فروش خاک سرب عیار 32

خاک سرب عیار 32
1,700 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش

خرید قوطی رانی

خریدار قوطی رانی
59,000 تومان به ازای هر کیلو
1402/03/04

خرید ضایعات سبد درهم

خرید ضایعات سبد درهم
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1402/02/25

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1402/02/23

خرید ضایعات گونی

خرید ضایعات گونی
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1402/02/21

خرید اهن

خریدار اهن
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1402/02/14

فروش ضایعات مسی

فروش ضایعات مسی
298,000 تومان به ازای هر کیلو
1402/02/10