ایران ضایعات

ضایعات استان زنجان

فقط قیمت دار

خرید آهن و فلزات

خرید آهن و فلزات
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

خرید اهن الات وضایعات

خریداهن الات وضایعات
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/21

خرید ضایعات سپر

خریدضایعات سپر
17,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/21

فروش تسمه نوار نقاله

تسمه نوار نقاله
33,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/19

خرید ضایعات مس

خریدار ضایعات مس
300,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/16

فروش ضایعات لاستیک

ضایعات لاستیک
2,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/02

خرید مس وبرنج

خریدار مس وبرنج
360,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/11/30

فروش نوار تیپ زنده

نوار تیپ زنده
20,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/11/30

خرید ضایعات آهن ویژه

خرید ضایعات آهن ویژه
15,800 تومان به ازای هر کیلو
1401/11/27