ایران ضایعات

ضایعات استان زنجان

فقط قیمت دار

خرید ضایعات آلومینیوم

خرید ضایعات آلومینیوم
56,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید ضایعات آهن

خریدار ضایعات آهن
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/18