ایران ضایعات

ضایعات استان یزد

فقط قیمت دار

خرید گونی هستم

گونی خریدارهستم
3,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
2 روز پیش

خرید پرس کارتن تحویل کارخانه

خرید پرس کارتن تحویل کارخانه
5,300 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
3 روز پیش

خرید کارتن پرسی

خرید کارتن پرسی
5,300 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
4 روز پیش

خرید ضایعات اهن و فلزات

ضایعات اهن و فلزات
8,500 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1400/07/17

خرید ضایعات کارتن پرس

خرید ضایعات کارتن پرس
4,900 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1400/07/16

فروش ضایعات مس ورقه ای

ضایعات مس ورقه ای
185,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  تفت
1400/07/15

خرید تیوب ضایعاتی

خرید تیوب ضایعاتی
3,500 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1400/07/15

فروش خاک اهن برای بریکت

خاک اهن برای بریکت
1,500 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1400/07/13

خرید کارتن

خرید کارتن
5,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/10

خرید نایلون

خرید نایلون
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/10