ایران ضایعات

ضایعات استان یزد

فقط قیمت دار

خرید اجرنسوز

خرید اجرنسوز
3,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

فروش کنسانتره

فروش کنسانتره
920 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
5 روز پیش

فروش هات واش پت زیر 200 و زیر 50

فروش هات واش پت زیر 200 و زیر 50
22,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
5 روز پیش

خرید ضایعات کارتن پرس شده

خرید ضایعات کارتن پرس شده
6,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
5 روز پیش

فروش جوش یا شلاکه ریزه

فروش جوش یا شلاکه ریزه
3,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1401/05/10

فروش هایمپکت زنده

هایمپکت زنده
7,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/09

فروش upvc سفید تمیز شده

فروش upvc سفید تمیز شده
36,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1401/05/08

فروش گرانول نایلون(هاش) عسلی

گرانول نایلون(هاش) عسلی
22,500 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1401/05/05

خرید ضایعات کارتن پرس

خرید ضایعات کارتن پرس
5,900 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1401/05/02