ایران ضایعات

ضایعات استان تهران

فقط قیمت دار

خرید استیل صنعتی لوله ورق مخزن

خریدار استیل صنعتی لوله ورق مخزن
500,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش
ستاره آگهی

خرید ضايعان داكتيل و چدن

خريد ضايعان داكتيل و چدن
16,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

خرید برنج

خریدار برنج
159,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش
ستاره آگهی

خرید استیل ۳۰۴ تناژ

خریدار استیل ۳۰۴ تناژ
26,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

خرید ضایعات آلومینیوم

خریدار ضایعات آلومینیوم
89,500 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن و فلزات

خریدار ضایعات آهن و فلزات
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

خرید لوستر برنجی

خریدار لوستر برنجی
170,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش
ستاره آگهی

خرید ضايعات داكتيل و چدن

خريد ضايعات داكتيل و چدن
16,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش