ایران ضایعات

ضایعات استان سمنان

فقط قیمت دار

فروش پت زنده

فروش پت زنده
7,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/23

فروش نایلون درهم

فروش نایلون درهم
6,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/23

فروش کارتن فله

فروش کارتن فله
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/23

فروش ده تن نایلکس تمیز

فروش ده تن نایلکس تمیز
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/19

فروش لاستیک سیمی

فروش لاستیک سیمی
1,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/14

فروش ضایعات سیلیکون

فروش ضایعات سیلیکون
1,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/14

خرید ضایعات پلیکا

خرید ضایعات پلیکا
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/30

خرید کارتن گاهی

کارتن فروشگاهی
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/26