ایران ضایعات

ضایعات استان سمنان

فقط قیمت دار

فروش نایلون رنگ عسلی

فروش نایلون رنگ عسلی
11,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

فروش کندر شده مشما درجه 1

فروش کندر شده مشما درجه 1
18,500 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

فروش پتو نمدی

فروش پتو نمدی
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/08/28

فروش ضایعات سرباره اهن

فروش ضایعات سرباره اهن
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/08/25

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/08/23

فروش ۳تن شلاکه اهن

فروش ۳تن شلاکه اهن
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/08/21