ایران ضایعات

ضایعات استان سمنان

فقط قیمت دار

فروش قوطی شیر خشک

قوطی شیر خشک
2,500 تومان به ازای هر عدد
1400/06/30

فروش ضایعات مفتول فنری

فروش ضایعات مفتول فنری
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/29

فروش ضایعات چوب

ضایعات چوب
2,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/29

خرید سبد ضایعاتی

خرید سبد ضایعاتی
7,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/28

فروش ضایعات نایلون و مشما

ضایعات نایلون و مشما
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/17

خرید ضایعات نایلون

خرید ضایعات نایلون
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/16