ایران ضایعات

ضایعات استان سمنان

فقط قیمت دار

فروش شمش چدن

فروش شمش چدن
12,400 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/19

فروش شلاکه و اشک برش

فروش شلاکه و اشک برش
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/18

فروش رول مقوا

فروش رول مقوا
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/15

فروش پت زنده

فروش پت زنده
7,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/23

فروش نایلون درهم

فروش نایلون درهم
6,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/23