ایران ضایعات

ضایعات استان قم

فقط قیمت دار

خرید ضایعات فلزی آهن و غیر فلزی

خرید ضایعات فلزی آهن و غیر فلزی
10,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
9 ساعت پیش

فروش گرانول ی

گرانول فروشی
23,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
3 روز پیش

خرید ضایعات تیوب

خرید ضایعات تیوب
18,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
3 روز پیش

خرید ضايعات پت

خريد ضايعات پت
10,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
3 روز پیش

فروش گرانول نایلون رنگی (سبز)

گرانول نایلون رنگی (سبز)
17,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
4 روز پیش

فروش گرانول پلی اتیلن بادی رنگی

گرانول پلی اتیلن بادی رنگی
17,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
4 روز پیش

فروش پلی اتیلنEx5بشرط

پلی اتیلنEx5بشرط
18,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
4 روز پیش

فروش گرانول pvc

گرانول pvc
21,500 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1401/05/06