ایران ضایعات

ضایعات استان قم

فقط قیمت دار

فروش مفتول آلیاژی 54sicr6

مفتول آلیاژی 54sicr6
16,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
9 ساعت پیش

خرید ضایعات چدن نشکن و داکتیل، چدن خاکستری

خرید ضایعات چدن نشکن و داکتیل، چدن خاکستری
20,500 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
11 ساعت پیش

خرید اهن الات

خرید اهن الات
15,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
17 ساعت پیش

خرید ضایعات آلومینیوم

خریدضایعات آلومینیوم
85,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
17 ساعت پیش

خرید ضایعات ذوبی

خرید ضایعات ذوبی
16,700 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
3 روز پیش

فروش گرانول

فروش گرانول
27,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
5 روز پیش

خرید نایلون ومشما

نایلون ومشما
16,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
5 روز پیش

فروش هاش عسلی روشن

هاش عسلی روشن
26,500 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
5 روز پیش