ایران ضایعات

ضایعات استان قزوین

فقط قیمت دار

فروش پت 4رنگ پرک

فروش پت 4رنگ پرک
20,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

فروش کندور نایلون

فروش کندور نایلون
15,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

فروش جامبو 1 تنی

جامبو 1 تنی
115,000 تومان به ازای هر عدد
5 روز پیش

فروش شمش الومینیوم

شمش الومینیوم
115,000 تومان به ازای هر کیلو
1402/02/31

خرید چدن یکدست

خرید چدن یکدست
17,700 تومان به ازای هر کیلو
1402/02/28