ایران ضایعات

ضایعات استان قزوین

فقط قیمت دار

فروش ضایعات استیل 316

فروش ضایعات استیل 316
60,000 تومان به ازای هر کیلو
21 ساعت پیش

فروش بشکه 30 لیتری

بشکه 30 لیتری
28,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

فروش ورق کارتن یکدست

ورق کارتن یکدست
5,500 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

فروش گرانول نوار تیپ

گرانول نوار تیپ
21,000 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش

خرید ضایعات مس ذوبی

ضایعات مس ذوبی
170,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/18

خرید تسمه ضایعات

خرید تسمه ضایعات
3,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/17

خرید مس ضایعات

خرید مس ضایعات
140,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/17

خرید آلومینیوم

خریدآلومینیوم
28,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/17

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/17

خرید جانبو

خرید جانبو
2,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/17

خرید لوله پلی اتیلین

خرید لوله پلی اتیلین
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/17

خرید گونی ضایعات

خرید گونی ضایعات
1,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/17