ایران ضایعات

ضایعات استان مازندران

فقط قیمت دار

خرید نایلون درجه یک و درجه دو

خریدار نایلون درجه یک و درجه دو
10,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

فروش نایلون زنده درجه یک و دو

فروش نایلون زنده درجه یک و دو
14,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

فروش لاک بادی تمیز یه دست

فروش لاک بادی تمیز یه دست
10,500 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

فروش پت زنده تمیز سفید

فروش پت زنده تمیز سفید
12,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

فروش آهن درجه 1و2 و آهن سبک

آهن درجه 1و2 و آهن سبک
12,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید مواد اسیابی سبدی مشکی

خرید مواد اسیابی سبدی مشکی
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/04

فروش مواد سبدی سبز

فروش مواد سبدی سبز
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/03

خرید کارتن نایلون

خریدار کارتن نایلون
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/02

خرید کارتن پرس و فله

خریدار کارتن پرس و فله
5,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/02

خرید لاک بی رنگ

خرید لاک بی رنگ
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/01

خرید پروفیل و تیرآهن

خریدار پروفیل و تیرآهن
20,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/29