ایران ضایعات

ضایعات استان مازندران

فقط قیمت دار

خرید نوارتیپ تمیز

خریدار نوارتیپ تمیز
12,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

فروش لاک درهم

فروش لاک درهم
7,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/04

فروش گونی ضایعات

فروش گونی ضایعات
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/04