ایران ضایعات

ضایعات استان مرکزی

فقط قیمت دار

خرید ضایعات طناب

ضایعات طناب
7,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/10/27

خرید سبد میوه اسیاب نشده

سبد میوه اسیاب نشده
9,100 تومان به ازای هر کیلو
1401/10/26

خرید گونی جامبو

خرید گونی جامبو
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/10/26

خرید ضایعات اهن

خرید ضایعات اهن
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/10/26

خرید پرس کارتن

خرید پرس کارتن
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/10/26

خرید ضایعات آلومینیوم

خرید ضایعات آلومینیوم
50,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/10/25

فروش نایلکس سفید

فروش نایلکس سفید
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/10/24

فروش پالت چوبی

فروش پالت چوبی
130,000 تومان به ازای هر عدد
1401/10/23

فروش میلگرد شاخه بندیل

میلگرد شاخه بندیل
18,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/10/22

فروش بشکه فلزی 220

بشکه فلزی 220
360,000 تومان به ازای هر عدد
1401/10/22

فروش ضایعات آهن

فروش ضایعات آهن
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/10/19