ایران ضایعات

ضایعات استان مرکزی

فقط قیمت دار

فروش اشک برش سی ان سی

اشک برش سی ان سی
2,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/11/11

فروش سبد میوه(کوچک و بزرگ)

سبد میوه(کوچک و بزرگ)
9,000 تومان به ازای هر عدد
1401/11/11

خرید ضایعات آلومینیوم

خریدار ضایعات آلومینیوم
80,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/11/10

فروش فوری نبشی نو

فروش فوری نبشی نو
23,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/11/08

فروش ورق اسیدشو۲/۵میل

ورق اسیدشو۲/۵میل
23,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/11/07

فروش ورق رنگی نیم میل

ورق رنگی نیم میل
20,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/11/07

خرید سپر زنده

خریدسپر زنده
14,800 تومان به ازای هر کیلو
1401/11/05

خرید مشما شرکتی

خرید مشما شرکتی
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/11/05