ایران ضایعات

ضایعات استان مرکزی

فقط قیمت دار

خرید الومینیوم

خرید الومینیوم
63,000 تومان به ازای هر کیلو
3 ساعت پیش

فروش چوب و خاک اره

فروش چوب و خاک اره
2,700 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

فروش بادی 4رنگ

فروش بادی 4رنگ
14,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

فروش 50تن گرانول 0تا1(زیرالکی)

فروش 50تن گرانول 0تا1(زیرالکی)
2,500 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

فروش چدن خرد شده و درجه یک

فروش چدن خرد شده و درجه یک
13,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید پرک هات واش زیر ۲۰۰

خرید پرک هات واش زیر  ۲۰۰
17,500 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید زنده بار بادی تزریقی درهم

خرید زنده بار بادی تزریقی درهم
8,000 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش

خرید سپر ماشین درهم بار

خریدار سپر ماشین درهم بار
11,000 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش

خرید چدن ضایعاتی خودرو

خریدار چدن ضایعاتی خودرو
13,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/03