ایران ضایعات

ضایعات استان مرکزی

فقط قیمت دار
ستاره آگهی

خرید زینک باطله

خرید زینک باطله
75,500 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

فروش گونی دست دوم

فروش گونی دست دوم
2,000 تومان به ازای هر عدد
4 روز پیش

فروش ضایعات گرانول زیر ابی ماستی

فروش ضایعات گرانول زیر ابی ماستی
20,000 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش

فروش سفاله مونل

سفاله مونل
250,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/09/06

فروش گرانول درجه 1

گرانول درجه 1
20,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/09/04