ایران ضایعات

ضایعات استان لرستان

فقط قیمت دار

فروش ضایعات تیراهن 14

فروش ضایعات تیراهن 14
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/04

فروش نایلون پرسی

فروش نایلون پرسی
19,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/28

فروش حلب 17 کیلوی

فروش حلب 17 کیلوی
13,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/28

فروش مواد مشکی سبدی خالص

مواد مشکی سبدی خالص
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/15

خرید انواع ضایعات اهن

خرید انواع ضایعات اهن
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/11

خرید نایلون پرس وزنده

نایلون پرس وزنده
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/03

فروش شمش فولاد 7225 و 7131

فروش شمش فولاد 7225 و 7131
22,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/16

فروش ضایعات نایلون

فروش ضایعات نایلون
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/16

فروش آهن آلات ضایعاتی

آهن  آلات ضایعاتی
12,200 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/06

خرید سبد آسیاب شده

خرید سبد آسیاب شده
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/31

فروش پرسی کارتن

فروش پرسی کارتن
6,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/30