ایران ضایعات

ضایعات استان لرستان

فقط قیمت دار

خرید کارتن

خرید کارتن
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/11

فروش اهن شرکتی

فروش اهن شرکتی
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/21

فروش اهن شرکتی

فروش اهن شرکتی
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/21

فروش گرانول شیشه ای

گرانول شیشه ای
31,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/18

فروش ضایعات تیراهن 14

فروش ضایعات تیراهن 14
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/04

فروش نایلون پرسی

فروش نایلون پرسی
19,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/28

فروش حلب 17 کیلوی

فروش حلب 17 کیلوی
13,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/28

فروش مواد مشکی سبدی خالص

مواد مشکی سبدی خالص
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/15

خرید انواع ضایعات اهن

خرید انواع ضایعات اهن
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/11

خرید نایلون پرس وزنده

نایلون پرس وزنده
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/03