ایران ضایعات

ضایعات استان کردستان

فقط قیمت دار

خرید نان خشک

خرید نان خشک
3,500 تومان به ازای هر کیلو
13 ساعت پیش

فروش کارتون ضایعاتی

کارتون ضایعاتی
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/05

فروش گرانول نایلون

گرانول نایلون
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/28

فروش کارتن ضایعات

کارتن ضایعات
3,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/09

خرید ضایعات شیشه

خریدار ضایعات شیشه
400 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/13

فروش پلاتینیوم

فروش پلاتینیوم
1,000,000,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/03

فروش درخت چنار

فروش درخت چنار
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/02

خرید ضایعات مس

خرید ضایعات مس
190,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/02

خرید پلاستیک

خریدار پلاستیک
5,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/24

فروش ضایعات شیشه

ضایعات شیشه
1,400 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/23

فروش خاک اره نجاری

خاک اره نجاری
750 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/17

فروش سبد اسیابی

سبد اسیابی
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/17