ایران ضایعات

ضایعات استان کردستان

فقط قیمت دار

فروش ضایعات آهن سنگین

فروش ضایعات آهن سنگین
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/10

فروش ضایعات شیشه خودرو

فروش ضایعات شیشه خودرو
1,400 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/01

فروش پی وی سی

فروش پی وی سی
14,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/25

فروش بطری عراقی

بطری  عراقی
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/13

خرید لوله سفید

خرید لوله سفید
22,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/03

فروش سبد چندرنگ

سبد چندرنگ
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/25