ایران ضایعات

ضایعات استان خوزستان

فقط قیمت دار

فروش گرانول پلی اتیلن سبک

فروش گرانول پلی اتیلن سبک
24,000 تومان به ازای هر کیلو
9 ساعت پیش

فروش پت درجه یک

پت درجه یک
16,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/08

خرید پت زنده و پرسی

خرید پت زنده  و پرسی
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/04

فروش لوله اینکونل 625

لوله اینکونل 625
1,200,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/03

فروش سبد اسیاب شده

فروش سبد اسیاب شده
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/02