ایران ضایعات

ضایعات استان خوزستان

فقط قیمت دار

فروش گرانول پلی اتیلن سبک

فروش گرانول پلی اتیلن سبک
24,000 تومان به ازای هر کیلو
10 ساعت پیش

فروش پت درجه یک

پت درجه یک
16,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/08

خرید پت زنده و پرسی

خرید پت زنده  و پرسی
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/04

فروش لوله اینکونل 625

لوله اینکونل 625
1,200,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/03

فروش سبد اسیاب شده

فروش سبد اسیاب شده
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/02