ایران ضایعات

ضایعات استان خوزستان

فقط قیمت دار

فروش جامبو

فروش جامبو
6,700 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

خرید انواع سبد ضایعاتی پرسی

خرید انواع سبد ضایعاتی پرسی
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/26

فروش مقداری نایلون تمیز

مقداری نایلون تمیز
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/25

خرید گرانول عسلی

خرید گرانول عسلی
17,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/23

خرید ضایعات اهن شما

خریدار ضایعات اهن شما
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/19

فروش مواد کندری رنگی

مواد کندری رنگی
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/19

فروش شلاکه و خرسک

شلاکه و خرسک
9,700 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/19

فروش ضایعات اهن

فروش ضایعات اهن
20,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/17

فروش ضایعات لاستیک

ضایعات لاستیک
30,000 تومان به ازای هر عدد
1401/12/16