ایران ضایعات

ضایعات استان خراسان جنوبی

فقط قیمت دار

فروش کک کربن بالا

کک کربن بالا
7,960 تومان به ازای هر کیلو
23 ساعت پیش

فروش سبد اسیابی

فروش سبد اسیابی
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/03

خرید کارتن کره

خرید کارتن کره
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/31

فروش سبد اسیابی

فروش سبد اسیابی
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/19

فروش ضایعات اهن

ضایعات اهن
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/29

فروش سبد اسیابی

فروش سبد اسیابی
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/18