ایران ضایعات

ضایعات استان خراسان رضوی

فقط قیمت دار

خرید کارتن و کاغذ

خرید کارتن و کاغذ
4,000 تومان به ازای هر کیلو
4 ساعت پیش

خرید خاک و کاتالیزور

خریدخاک و کاتالیزور
7,000,000 تومان به ازای هر کیلو
11 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن درمشهد

خرید ضایعات آهن درمشهد
10,000 تومان به ازای هر کیلو
11 ساعت پیش

خرید کیسه ضایعاتی

خرید کیسه ضایعاتی
2,500 تومان به ازای هر کیلو
23 ساعت پیش

فروش ماشین اسقاطی

ماشین اسقاطی
200,000 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

فروش ضایعات شمش چدن

ضایعات شمش چدن
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

خرید اهن و مس و غیره

خرید اهن و مس و غیره
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

خرید اهن و آلومینیم وکارتن

خرید اهن و آلومینیم وکارتن
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

خرید کریستال درهم

کریستال درهم
11,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید آلومینیوم ضایعات

خرید آلومینیوم ضایعات
66,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید ضایعات ذوبی

ضایعات ذوبی
9,500 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش