ایران ضایعات

ضایعات استان خراسان رضوی

فقط قیمت دار

فروش شمش چدن

فروش شمش چدن
11,000 تومان به ازای هر کیلو
12 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن الات

خرید ضایعات آهن الات
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

فروش آهن سنگین

فروش آهن سنگین
11,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

فروش یک تن چوب

فروش یک تن چوب
1,700 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش