ایران ضایعات

ضایعات استان خراسان رضوی

فقط قیمت دار

فروش گرانول بازیافتی پت

گرانول بازیافتی پت
25,000 تومان به ازای هر کیلو
11 ساعت پیش
ستاره آگهی

فروش شلنگ مشکی آسیابی تمیز

شلنگ مشکی آسیابی تمیز
18,000 تومان به ازای هر کیلو
12 ساعت پیش

خرید پالت و سبد

خرید پالت و سبد
20,000 تومان به ازای هر کیلو
13 ساعت پیش

خرید پت پرک رنگی زیر 1000 ppm

خرید پت پرک رنگی زیر 1000 ppm
23,000 تومان به ازای هر کیلو
14 ساعت پیش