ایران ضایعات

ضایعات استان خراسان شمالی

فقط قیمت دار

فروش سبد خرد شده

فروش سبد خرد شده
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/30

خرید اهن ضایعات

اهن ضایعات
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/11