ایران ضایعات

ضایعات استان کرمانشاه

فقط قیمت دار

خرید قوطی رانی

خریدار قوطی رانی
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/12

خرید ضایعات چدن

خریدار ضایعات چدن
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/23

خرید چدن

خریدار چدن
11,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/18

خرید چدن ضایعاتی

خریدار چدن ضایعاتی
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/06

خرید حلب و قوطی

خریدار حلب و قوطی
7,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/27

فروش ضایعات چدن

فروش ضایعات چدن
12,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/25

خرید کارتن فله ای

کارتن فله ای
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/17