ایران ضایعات

ضایعات استان کرمانشاه

فقط قیمت دار

خرید ضایعات کارتن

خریدضایعات کارتن
4,700 تومان به ازای هر کیلو
11 ساعت پیش

فروش مس ذوب شده

مس ذوب شده
100,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/16