ایران ضایعات

ضایعات استان کرمان

فقط قیمت دار

فروش ضایعات شیشه

فروش ضایعات شیشه
2,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید پت پرسی خورده

خرید پت پرسی خورده
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/03

خرید سیم لاستیک

خرید سیم لاستیک
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/01

خرید کارتن

خرید کارتن
6,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/29

فروش پلاستیک درهم300 کیلو

فروش پلاستیک درهم300 کیلو
7,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/27

خرید جانبو

خرید جانبو
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/22

خرید کارتن پرسی

کارتن پرسی
5,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/21