ایران ضایعات

ضایعات استان اصفهان

فقط قیمت دار
ستاره آگهی

فروش گرده آهنی

فروش گرده آهنی
18,000 تومان به ازای هر کیلو
4 ساعت پیش

فروش کنسانتره آهن

کنسانتره آهن
2,800 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید باطری یوپی اس

خرید باطری یوپی اس
40,200 تومان به ازای هر کیلو
12 ساعت پیش

فروش پلیسه آهن

فروش پلیسه آهن
10,500 تومان به ازای هر کیلو
16 ساعت پیش

فروش مواداکسیدوری تمیز

مواداکسیدوری تمیز
9,000 تومان به ازای هر کیلو
21 ساعت پیش

فروش ضایعات آهن سوپر ویژه

فروش ضایعات آهن سوپر ویژه
13,000 تومان به ازای هر کیلو
21 ساعت پیش

خرید پیستون

خرید پیستون
66,000 تومان به ازای هر کیلو
22 ساعت پیش

فروش شمش آلومینیوم خشک

فروش شمش آلومینیوم خشک
74,000 تومان به ازای هر کیلو
22 ساعت پیش

خرید ضایعات آلومینیوم خشک

خرید ضایعات آلومینیوم خشک
55,000 تومان به ازای هر کیلو
22 ساعت پیش

فروش پیچ و مهره

فروش پیچ و مهره
21,000 تومان به ازای هر کیلو
23 ساعت پیش

فروش لوله مانیسمان

فروش لوله مانیسمان
25,000 تومان به ازای هر کیلو
23 ساعت پیش