ایران ضایعات

ضایعات استان اصفهان

فقط قیمت دار

فروش کارتن پرس شده

فروش کارتن پرس شده
6,700 تومان به ازای هر کیلو
10 ساعت پیش

خرید نقدی تسمه پت

خرید نقدی تسمه پت
18,000 تومان به ازای هر کیلو
13 ساعت پیش

فروش لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن
23,000 تومان به ازای هر کیلو
13 ساعت پیش

فروش سرورق فولاد

فروش سرورق فولاد
19,000 تومان به ازای هر کیلو
15 ساعت پیش

فروش کنارورق فولاد

فروش کنارورق فولاد
27,000 تومان به ازای هر کیلو
15 ساعت پیش

فروش پروفیل درجه دو

فروش پروفیل درجه دو
32,000 تومان به ازای هر کیلو
15 ساعت پیش

فروش شمش چدن سفید

فروش شمش چدن سفید
18,500 تومان به ازای هر کیلو
16 ساعت پیش

فروش شمش 5sp , 3sp

فروش شمش 5sp , 3sp
23,300 تومان به ازای هر کیلو
16 ساعت پیش

فروش ۱۰ تن آهن سنگین

۱۰ تن آهن سنگین
16,000 تومان به ازای هر کیلو
17 ساعت پیش

فروش چیلر15 تن هوا خنک

چیلر15 تن هوا خنک
70,000,000 تومان به ازای هر عدد
17 ساعت پیش